O języku karaimskim w Sejmie

5 listopada 2013 r. od godz. 9.30 w gmachu Sejmu RP, w sali Kolumnowej, odbędzie się konferencja pt. „Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

Organizatorami konferencji są: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Biuro Analiz Sejmowych.

 

Program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Wprowadzenie, Poseł Miron Sycz, przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

10.15-10.35 Europejskie standardy ochrony języków zagrożonych, dr Tomasz Wicherkiewicz

10.35-10.55 Sukcesy i dylematy rewitalizacji języka kaszubskiego, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

10.55-12.00 Jak chronić najsłabsze języki - panel dyskusyjny, moderator: dr Tomasz Wicherkiewicz, uczestnicy: dr hab. Olena Duć-Fajfer, dr Agata Kondrat, Mariola Abkowicz

12.00-12.15 PRZERWA

12.15-12.45 Ginący język i kultura Wilamowic, Tymoteusz Król,

występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca WILAMOWICE

12.45-13.05 Jak chronić ginące gwary i dialekty, prof. dr hab. Halina Karaś

13.05- 13.25 Dyskurs nowych mediów a rozwój języków mniejszościowych i regionalnych, dr Lech M. Nijakowski

13.25-14.00 PRZERWA

14.00-14.20 Śląskie dylematy językowe, prof. dr hab. Bogusław Wyderka

14.20-15.20 Śląskie dylematy językowe – panel dyskusyjny, moderator: prof. dr hab. Bogusław Wyderka, uczestnicy: dr hab. Krystyna Kłosińska, dr hab. Roman Szul, dr hab. Jolanta Tambor

15.20-15.40 Propozycje zmian prawnych w zakresie ochrony języków zagrożonych, prof. dr hab. Grzegorz Janusz

15.40-16.00 Podsumowanie i zakończenie, Poseł Miron Sycz, przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz dr Tomasz Wicherkiewicz

 

wtorek, 5 Listopad, 2013 - 09:30