Konferencja we Wrocławiu

Odbyła się we Wrocławiu konferencja naukowa "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy".

Uczestniczką, a jednocześnie moderatorką jednej z sesji, była Mariola Abkowicz. 

czwartek, 19 Maj, 2011 - 10:00