Konferencja

Konferencja w Toruniu

  • Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
  • Wydział Neofilologii, Instytut Orientalistyki, Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

w Białymstoku

XXI Letnia Akademia Wiedzy O Tatarach Polskich: Tatarskie biografie, poruszająca tematykę wpływu indywidualnych losów na budowanie i podtrzymywanie tożsamości grupy. Czynny udział w konferencji wzięła Mariola Abkowicz.

Konferencja w Wilnie

„International Scientific Conference Development of Turkish-Lithuanian relation” organizowana przez Uniwersytet Wileński. Czynny udział wzięły Anna Sulimowicz-Keruth i Mariola Abkowicz.

Konferencja „Karaimi turkolodzy”

Warszawa, 13 listopada 2013 r., sala im. Prof. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski

O języku karaimskim w Sejmie

5 listopada 2013 r. od godz. 9.30 w gmachu Sejmu RP, w sali Kolumnowej, odbędzie się konferencja pt. „Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

Organizatorami konferencji są: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Biuro Analiz Sejmowych.

 

Program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Wprowadzenie, Poseł Miron Sycz, przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Konferencja o Karaimach w Haliczu

Została zorganizowana przez Narodowy Rezerwat "Dawnij Hałycz"
17.09.2012, Halicz, Ukraina

Dni pamięci Ilii Kazasa

W związku z 100. rocznicą śmierci wybitnego działacza oświatowego narodów karaimskiego i krymskotatarskiego, pedagoga i poety Ilii Kazasa (1832-1912) odbyły się dni jego pamięci.
04.02.2012, Bachczysaraj, Ukraina

Konferencja we Wrocławiu

Odbyła się we Wrocławiu konferencja naukowa "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy".

Uczestniczką, a jednocześnie moderatorką jednej z sesji, była Mariola Abkowicz.