KARAJ JOŁŁARY - KARAIMSKIE DROGI - WYSTAWY

Związek Karaimów Polskich
oraz
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW
zapraszają
na wystawę „Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii”