KARAJ JOŁŁARY - KARAIMSKIE DROGI - WYSTAWY - 2012

Karaimskie drogi i Dostłar na XVI Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”