Cmentarz Karaimski w Haliczu

Cmentarz w Haliczu

Cmentarz znajduje się na przedmieściach miasta, za rzeką Łukwią, we wsi Załukiew, na prawym, urwistym brzegu Dniestru. Pierwotną wielkość cmentarza trudno oszacować, ponieważ północna jego część obsunęła się w wody Dniestru. Wiele nagrobków zostało zniszczonych w trakcie działań wojennych. Obecnie na cmentarzu znajduje się 219 mogił z nagrobkami i 3 wymagające renowacji.

Cmentarz karaimski w Haliczu
Bibliografia: 

Jurchenko I (i in.). 2000. Karaims'kje kladovišče bilja Galiča: katalog nadmogil'nix pam'jatnikiv. L'viv.

Kienesy w Eupatorii

Zespół połączonych kameralnymi dziedzińcami dwóch kienes, Małej z XVIII w. i Katedralnej z XIX w.

readmore copy S. Eliaszewicz: Kienesy eupatoryjskie, "Awazymyz" 2005, z. 2 (11), s. 7-12