Informacja

Związek Karaimów Polskich

ul. Powstańców Śląskich 116/54, 53-333 Wrocław
KRS 0000171973
NIP 899-22-10-666
REGON 931862502
 

Kontakt

Mariola Abkowicz: info [at] karaimi.org
Adam Dubiński: adam.dubinski [at] karaimi.org 
Anna Sulimowicz: asulimowicz [at] karaimi.org 
Wioleta Firkowicz: dostlar [at] karaimi.org
 

Rachunek bankowy Związku Karaimów Polskich

Bank Zachodni WBK SA I Oddział Wrocław
24 1090 2398 0000 0001 0142 0701
 

Przypominamy

W dalszym ciągu istnieje możliwość dokonania odpisu od podatku darowizny na cele statutowe stowarzyszenia, jakim jest Związek Karaimów Polskich i związku religijnego, jakim jest Karaimski Związek Religijny [Podstawa prawna: Zmiany w podatku dochodowym w 2005r (Dz.U. 263/04 poz. 2619)] działających w sferze pożytku publicznego.
Łączna kwota odpisywanych od podatku darowizn przekazanych na cele:
   1. działań na rzecz mniejszości narodowych organizacjom pozarządowym - jak ZKP,
   2. kultu religijnego - jak KZR nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. (Ustawa o wolontariacie Dz.U.96/03 poz.873 i zmiana ustawy o podatku dochodowym Dz.U.202/03 poz.1958). Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tych możliwości.
Jeśli dokonując któregokolwiek przelewu dopiszecie Państwo dodatkowo formułę "Darowizna na cele statutowe Związku Karaimów Polskich" - wpłaconą kwotę będzie można uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym.
 

Cele statutowe Związku Karaimów Polskich:

  1. Konsolidacja ludności karaimskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Stworzenie własnej organizacji młodzieżowej afiliowanej przy Związku.
  2. Pielęgnowanie i pogłębianie wiedzy o własnej historii i tradycji. Obrona i popieranie wartości kulturowych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków.
  3. Organizowanie działalności naukowo-badawczej dotyczącej Karaimów w ogóle, a Karaimów Polskich w szczególności.
  4. Prowadzenie statystyki obejmującej wszelkie dziedziny życia ludności karaimskiej. Działalność wydawnicza i powołanie własnego wydawnictwa.
  5. Działanie na rzecz zgodnego współżycia z innymi narodami, a także kształtowanie w społeczeństwie postaw otwartości i tolerancji wobec kultur innych narodów i grup etnicznych.
  6. Utrzymywanie kontaktów ze skupiskami Karaimów w Europie, na Bliskim Wschodzie i Ameryce, oraz współdziałanie z nimi w kierunku zbliżenia społeczeństwom tych obszarów wizerunku Polski.
Czytany 28223 razy
Więcej w tej kategorii: « Historia Religia »