KARAJ JOŁŁARY - KARAIMSKIE DROGI - MIEJSCA - KRYM

W Symferopolu 9 grudnia odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego przedstawiciele czterech z pięciu stowarzyszeń religijnych Karaimów Symferopola podjęli decyzję o połączeniu sił i podjęciu wspólnych starań o odzyskanie budynku kienesy oraz odbudowę karaimskiego życia religijnego w tym mieście. readmore copy