Firkowicz Bogusław

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
(1865-1915) 
starszy hazzan i p. o. hachana Karaimów polskich. Urodził się 17 VI w Trokach jako syn Nisana, hazzana trockiej kienesy karaimskiej. Po ukończeniu powiatowej szkoły w mieście rodzinnym w r. 1880 się udał do m. Ormiańska na Krymie, gdzie oddał się nauce pod kierownictwem Z. Charczenki, wybitnego znawcy teologii i literatury karaimskiej. Po zdaniu 1 IV 1885 ostatecznych egzaminów F. otrzymał promocję, uprawniającą go do sprawowania godności duchownych. Wróciwszy do Trok zajął się pracą nauczycielską, w r. 1901 objął stanowisko młodszego, w r. 1905 starszego hazzana, a od r. 1910 aż do śmierci pełnił obowiązki hachana Karaimów polskich. Niezależnie od tego przez cały czas był nauczycielem religii i języka karaimskiego w państwowej szkole karaimskiej w Trokach. Zmarł w 1. poł. września 1915 w m. Ostrowie pod Pskowem, dokąd go ewakuowano wraz z archiwum Karaimskiego Zarządu Duchownego i mieniem kienesy. F. był współwydawcą wespół z J. Bezekowiczem zbioru hymnów pt. Tehillot Jisrael, Berdyczew 1909.
B. p. Bogusław F. Z powodu 10. rocznicy zgonu. „Myśl Karaimska” I, 3 (W il., 1 V 1 I 1926) s. 17-8; tamż fotografia; Kowalski T., Teksty karaimskie w narzeczu trockim, Kr. 1929, s. 296; Firkowicz Sz., Zierat' üśtiunia (Na cmentarzu), pieśń żałobna ku uczczeniu pamięci Firkowicza, „Myśl Kara 1 3, s. 19 i w Tekstach kar. T. Kowalskiego s. 91-2; Abkowicz 11., Sany hazzanłarynyn Trok dżymatnyn (Wykaz hazzanów gminy trockiej), Karaj Awazy z. 10 Łuck 1936, I1 s. okł.
Włodzimierz Zajączkowski
*Polski Słownik Biograficzny, 1948, t. 6, z. 30, s. 473 - 474
Więcej w tej kategorii: « Firkowicz Bogusław Firkowicz Janina »