Dubiński Aleksander

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
(22.05.1924 – 20.09.2002) 
Dr nauk humanistycznych, turkolog. Urodził się w Trokach, gdzie w 1937 r. ukończył szkołę powszechną. Do 1941 r. uczył się w gimnazjum w Wilnie, a w latach 1941-43 w szkole pedagogicznej w Trokach. Na początku 1945 r. ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego i przyjechał do Warszawy. W latach 1946-48 kontynuował naukę w Pruszkowie k. Warszawy, a od 1948 r. studiował w Katedrze Turkologii Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Ananiasza Zajączkowskiego. Po zakończeniu studiów w 1953 r. został zatrudniony w Katedrze Turkologii UW, gdzie w 1965 r. obronił doktorat i gdzie pracował do emerytury w 1989 r. W 1953 r. zawarł związek małżeński z Anną Nowicką, Karaimką z Łucka, z którą miał 2 synów. 
Przez całe życie zawodowe zajmował się problematyką języka karaimskiego. Prowadził zajęcia ze studentami na temat zagadnień dotyczących języka tureckiego, karaimskiego i uzbeckiego. Współautor słownika karaimsko-rosyjsko-polskiego wydanego w Moskwie w 1974 r. Dorobek naukowy A. Dubińskiego obejmuje ponad 150 pozycji, z których liczne dotyczą Karaimów – języka, literatury, piśmiennictwa, ale też wierzeń, kultury i historii. Współpracował przy tworzeniu słownika karaimsko-rosyjsko-polskiego wydanego w 1974 r. w Moskwie. Najważniejsze prace karaimoznawcze wydano zbiorczo w 1994 r. w książce Caraimica z okazji 70–lecia Autora. 
Niemało uwagi A. Dubiński poświęcał Tatarom polskim, jak również tłumaczył i opracowywał literaturę turecką. Jako współautor opracował i wydał podręczny słownik turecko-polski i polsko-turecki. Przez wiele lat pełnił obowiązki sekretarza Karaimskiego Związku Religijnego.
Zmarł w Warszawie i został pochowany na warszawskim Cmentarzu Karaimskim.
Szymon Pilecki
Więcej w tej kategorii: « Dubińska Zofia Dziurzyńska Pelagia »